...عشق های واقعی همیشه و همه جا به هم متصل باقی می مانند...تقدیم به صبورترین و مهربانترین وفداکارترین همسفر دنیا وقتی هستی آنقدر محو تماشا و در کنار تو بودن هستم که از گذر سریع لحظات غافل می شوم دوست دارم این لحظات کنار هم بودن را تا بی نهایت ادامه دهم... وقتی هستی همه چیز "تو" می شود و من سراپا چشم نمیدانی... نمیدانم.. هیچ کس نمی داند که چه قدر عاشقت هستم چه قدر برای کنار تو بودن پرپر میزنم چه قدر همیشه نگرانت هستم همیشه چشم به راهت هستم خدایا این عشق پاک را از ما مگیر هر روز بر این عشق فزونی بخش و آن را شعله ور تر کن
تقدیم به کسایی که تا آخر عمر نمیبخشمشون!!!! - مدی و خوابالومدی و خوابالو

چه تو قصه چه حقیقت...یکی بود یکی نبود

 

 

مطمئن باش و برو   

 

ضربه‌ات کاری بود  

 

دل من سخت شکست  

 

و چه زشت   

 

به من و سادگی‌ام خندیدی   

 

به من و عشقی پاک  

 

تو برو، برو تا راحتتر   

 

تکه‌های دل خود را آرام سر هم بند زنم 

 

 

 

 

 

چه کسی میخواهد  

 

 

 منو تو ما